Ponovni zagon

Opis podjetja in projekta:

Smo podjetje z dolgoletno tradicijo, začetki segajo v leto 1970. Delujemo na obmejnem problemskem območju v občini Tržič. Glavna dejavnost podjetja je C 26.110 proizvodnja elektronskih komponent. Na lastnih strojih v svojih proizvodnih prostorih z dolgoletnimi izkušnjami proizvajamo raznovrstne kovinske, plastične sestavne dele in sklope ter izdelke široke potrošnje za končnega kupca.

V zadnjem letu nas je močno prizadela kriza COVID-19. S projektom ponovnega zagona poslovanja, katerega sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj smo uspeli zagotoviti polno delovanje podjetja, tako kot v obdobju pred krizo COVID-19. Dosegli smo vse temeljne cilje projekta in s tem ohranili vsa delovna mesta, z nakupom novih osnovnih sredstev pa posodobili poslovanje.

Vrednost projekta:
Skupna vrednost projekta je 189.096,02 EUR

Viri financiranja:

 • Sofinanciranje RS MGRT in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)
Ikona - Evropski sklad za regionalni razvoj

Temeljni cilji projekta:

 • ponovni zagon in polno delovanje podjetja kot v obdobju pred krizo COVID-19;
 • ohranitev vseh obstoječih delovnih mest (13 delovnih mest) kot pred krizo COVID-19 vsaj za obdobje treh let in več;
 • zmanjšanje posledic izpada prihodka;
 • nadaljevanje proizvodnje vsaj za obdobje treh let in več;
 • izboljšani delovni in varnostni pogoji poslovanja.

Izvedba projekta: 1.1.2020 – 30.6.2021

Nova osnovna sredstva:

 • Sončna elektrarna za samooskrbo na strehi
Sončna elektrarna na strehi
 • Servo CNC podajalne naprave za podajanje trakov v stiskalnice
Servo CNC
 • Mazalne naprave za trakove, transporter odpadkov
Mazalna naprava
Mazalna naprava
 • Kompresor
Kompresor
 • Stroj za pranje, raziglenje izdelkov
 • Računalniška oprema
Računalniška oprema
Računalniška oprema
Računalniška oprema