O podjetju

Podjetje je bilo registrirano marca 1990, ko je bila dotedanja obratovalnica za orodjarstvo in finomehaniko z 20 letno tradicijo preoblikovana v družinsko podjetje v zasebni lasti. Trenutno sta glavni dejavnosti proizvodnja in trgovina. Proizvodnja obsega izdelavo raznovrstnih kovinskih, plastičnih sestavnih delov in sklopov ter nekaj izdelkov široke potrošnje za končnega kupca, trgovina pa maloprodajo tehničnih artiklov in osebnih zaščitnih (varovalnih) sredstev. Podjetje od leta 2002 zastopa francoskega proizvajalca stiskalnic EMG Presses.

Leta 1997 se je zaradi prostorske stiske odprla lastna maloprodajna trgovina Elektrodom, naslednje leto pa preselila proizvodnja na stiskalnicah v večje, primernejše prostore. Leta 2003 je sledil odkup proizvodnega programa kopalniških peči Corona, ki se še vedno uspešno nadaljuje. Leta 2005 je sledila avtomatizacija dela proizvodnje, konec leta 2015 pa pričetek robotskega posluževanjem ekscentrske stiskalnice. V letu 2018 in 2019 se je izvedla popolna prenova proizvodnih prostorov na sedežu podjetja, v letu 2021 pa še maloprodaje.

Podjetje ima pridobljen okoljski standard ISO14001:2015 in standard kakovosti ISO9001:2015, poleg tega pa tudi izdelana Načrt gospodarjenja z odpadki in Politiko vodenja. Vključeni smo v shemo ZEOS (odpadna električna in elektronska oprema in baterije) in Embakom (odpadna embalaža).

Naši poslovni prostori se nahajajo v objektu, kjer bila nekoč Bombažna predilnica in tkalnica Tržič. Objekt je razglašen za profano stavbno dediščino. Ob prenovi proizvodnih prostorov smo upoštevali usmeritve Zavoda za kulturno dediščino in ohranili funkcionalno notranjo in zunanjo zasnovo objekta.

Po obnovi objekta smo konec leta 2021 na streho postavili lastno sončno elektrarno. Poleg tega imamo možnost pridobivanja energije tudi s kogeneracijo.  V letu 2022 smo v proizvodnji zagotovili več kot 85% rabe električne energije iz lastnih virov.

Naziv podjetja:Kontakt P, podjetje za projektiranje, proizvodnjo in prodajo, Tržič, d.o.o
Skrajšana firma:KONTAKT P d.o.o.
Naslov:Predilniška cesta 16a
4290 Tržič
Ident. št. za DDV:SI41615646
Matična št:5318041
Glavna dejavnost:Proizvodnja elektronskih komponent 26.110
Telefon:04/5925-280
Internet:kontakt.p@siol.net
http://www.kontakt-p.si
Trans. računi:SI56 1010 0005 9032 934 Intesa Sanpaolo d.d.
SI56 0400 1004 9698 424 Nova KBM d.d.
Osnovni kapital:347.614,00 EUR
Podatki o registraciji:Okrožno sodišče v Kranju
Zap. št. vpisa:1/00765/00
Davčni zavezanec:Da
Direktor:Davorin Perne, univ. dipl. ing.

Tehnična trgovina Elektrodom: Cesta Ste Marie aux Mines 8b, 4290 Tržič, tel.: 04/5964-270, elektrodom@kontakt-p.si, mojca.vasiljevic@kontakt-p.si