Kakovost

V letu 2008 je podjetje pridobilo certifikat o skladnosti sistema vodenja z ISO 9001:2000, v letu 2009 pa nadgradilo sistem na ISO 9001:2008. Leta 2018 smo sistem vodenja uskladili z zahtevami ISO 9001:2015 in leta 2019 pridobili še okoljski certifikat ISO14001:2015.

ISO certifikat
ISO certifikat

Politika vodenja

Sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem obsega proizvodnjo kovinskih in plastičnih izdelkov v podjetju KONTAKT P d.o.o. ter maloprodajo in veleprodajo v trgovini Elektrodom.

ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015 je vzpostavljen na lokaciji:

 • Proizvodnja, Predilniška cesta 16A, Tržič in
 • Trgovina Elektrodom, Cesta Ste Marie aux Mines 8B, Tržič

Politika kakovosti in okoljska politika vključujeta naslednje temelje zaveze:

 • nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja z okoljem,
 • stalno posodabljanje procesov in delovne opreme,
 • redno preverjanje tržišča in zagotavljanje konkurenčnosti na svojem področju,
 • upoštevanje zakonodajnih predpisov in branžnih zahtev,
 • upoštevanje zahtev in pričakovanj odjemalcev, zaposlenih in ostalih zainteresiranih strani,
 • izbor zanesljivih in kakovostno ter okoljsko ustreznih dobaviteljev, zunanjih izvajalcev in partnerjev,
 • učinkovito porabo energije in zagotavljanje samooskrbe z energijo v čim večji meri,
 • preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
 • ozaveščanje in izobraževanje zaposlenih v zvezi z zagotavljanjem zdravega delovnega okolja in trajnostnega okoljskega ravnanja.

Tržič, 28.11.2023

Direktor

Davorin Perne, univ. dipl. ing.

Integriran Poslovnik je vsem zainteresiranim stranem na vpogled na sedežu podjetja.